آرشیو صوتی سخنرانی های استاد مسعود عالی

دین داری در آخر الزمان

۱۶ ساعت و ۱۰ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...

مجموعه فرهنگ حسینی

۶ ساعت و ۲ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...

شرح زیارت جامعه کبیره

۱۴ ساعت و ۵۹ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...

مجموعه یاد مرگ

۵۴ ساعت و ۵ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...

مجموعه جوان موفق

۱۲ ساعت و ۲۸ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...

بخشش و رحمت خداوند

۴۵ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...

مجموعه عوامل جدایی از ولی خدا

۲ ساعت و ۴۳ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...

عفت و پاکدامنی

۵۲ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...

مجموعه ادب بندگی در ماه رمضان

۵ ساعت و ۲۸ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...

مجموعه بندگی

۴ ساعت و ۸ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...

مجموعه رضایت و امید در زندگی

۲ ساعت و ۱۹ دقیقه - برای دانلود صوت کامل جلسات کلیک کنید ...